ΚΥΑ για την παράταση αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι 27.4.2020

Εκδόθηκε από

11/04/2020 15:05

**

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020. -Επισυνάπτεται το ΦΕΚ. 

 

Συνημμένα

 fek.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας