Καταδίκη αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών πρακτικών από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Εκδόθηκε από

12/04/2023 13:45

olomeleiaΗ Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 9.4.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης,  με  απόφασή της καταδικάζει το φαινόμενο των αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών πρακτικών και συμπεριφορών από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds)σε βάρος τόσο οφειλετών-ευάλωτων οικονομικά πολιτών όσο και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, το οποίο έχει καταστεί καθημερινή πραγματικότητα και θα σταθεί αλληλέγγυα στο πλευρό των πληρεξουσίων δικηγόρων των δανειοληπτών,που εμποδίζονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.
 Μάλιστα, μετά τις τελευταίες δικαστηριακές εξελίξεις, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς οι Εταιρείες αυτές, προφανώς, τις εξέλαβαν ως «πράσινο φως» για την συνέχιση και επίταση τηνκαταχρηστικώντακτικών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων,  η επικοινωνία των οφειλετών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τις Εταιρείες αυτές είναι εξαιρετικά δυσχερής, με μοναδικήδυνατότητα την κλήση σε τηλεφωνικό κέντρο (με συνομιλητές συχνά υπαλλήλους μη καταρτισμένους και μη εξουσιοδοτημένους για συνεννόηση επί της ουσίας) και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με άδηλο χρονικό ορίζοντα διεκπεραίωσης, η νομιμοποίηση των δικηγόρων καθυστερεί αδικαιολόγητα καθόσον επανελέγχονται από τη νομική υπηρεσία οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις παρόλο έχουν συνταχθεί, κατά τα προδιατυπωμένα υποδείγματα που οι ίδιες οι Εταιρείες απαιτούν, τα προτεινόμενα σχέδια ρύθμισης οφειλών είναι προαποφασισμένα και τυποποιημένα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών και έτσι καθίστανται ανεφάρμοστα.

Περαιτέρω, μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στη χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης, σε αιτήματα συμπλήρωσης/ διόρθωσης στοιχείων εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, στην οποία παρατηρείται ότι συμμετέχουν μόνο για μικρού ύψους απαιτήσεις καθιστώντας την στην ουσία μη λειτουργική και αποδοτική για τους οφειλέτες, στο άνοιγμα λογαριασμών εξυπηρέτησης των δόσεων είτε δικαστικών ρυθμίσεων είτε του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των οφειλετών και των Δικηγόρων τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εκπέσουν οι οφειλέτες από τις ρυθμίσεις αυτές. Μάλιστα, σε  οφειλέτες που ήδη τηρούν τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 αποστέλλονται αόριστα και γενικόλογα εξώδικα έκπτωσης, με αφορμή την αιφνίδια αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης της δικαστικής ρύθμισης, ζητώντας ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί.

Αποτέλεσμα των αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών αυτών πρακτικών και συμπεριφορών είναι οφειλέτες και δικηγόροι να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα, οι Δικηγόροι να αδυνατούν να ασκήσουν τα εκ του νόμου καθήκοντά τους και οι πολίτες τα δικαιώματά τους με αποτέλεσμα  να κινδυνεύει η περιουσία τους και ιδίως η πρώτη κατοικία τους.

Η Ολομέλεια καλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους των οφειλετών  να γνωστοποιήσουν επώνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olomeleia@dsa.gr συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν και τεκμηριώνουν  τις άνω αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, προκειμένου να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες στα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος να ασκήσει κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο που κατά νόμο έχει απέναντι στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds). 

Τέλος, η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία για αναστολή των πλειστηριασμών κατά την προεκλογική περίοδο και δη κατά το μέτρο που οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων ενόψει βουλευτικών εκλογών.
 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας