Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητεί από τον Άρειο Πάγο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαιροποιημένα στοιχεία για το χρόνο καθυστέρησης έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων

Εκδόθηκε από

09/07/2021 10:56

***Σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Πρόεδρος αυτής, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε αίτημα προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, με το οποίο ζητεί ανωνυμοποιημένα, επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά Δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, σχετικά με τον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, ιδίως κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας.

Τόσο οι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, όσο και ο ελληνικός λαός, στο όνομα του οποίου και μόνον απονέμεται η Δικαιοσύνη, πρέπει να γνωρίζουν τις περιπτώσεις αδικαιολόγητης υπέρβασης των χρονικών ορίων έκδοσης των αποφάσεων, καθώς και εάν επιβάλλονται ή όχι οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

Επισυνάπτεται το υποβληθέν αίτημα.

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας