Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Εκδόθηκε από

03/09/2020 23:04

**

Μετά τις αναφορές συναδέλφων ότι , σε συνέχεια της από 31.8.2020 εγκύκλιου του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, (https://bit.ly/3gXqopR) για την εξυπηρέτηση από τον e-ΕΦΚΑ μόνο με ηλεκτρονικά ραντεβού, οι δικηγόροι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία και καθ’ όλο το ωράριο από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επείγουσα επιστολή διαμαρτυρίας στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, με την οποία ζητεί, προς εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, και δη του άρθρου 34 ΚωδΔικ και των Εγκυκλίων της διοίκησης [σχετικές εγκύκλιοι οι κάτωθι: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (https://bit.ly/357Rb0t) , ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (https://bit.ly/32UZvh3), υπ’ αριθ. 28/18.6.2018 του ΕΦΚΑ (https://bit.ly/2Du2TXK) καθώς και η ∆Ι∆Α∆/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (https://bit.ly/31TjwoX)], να εκδοθεί συμπληρωματική εγκύκλιος για την εξυπηρέτηση δικηγόρων ώστε

α) να είναι δυνατή, είτε με φυσική (αυτοπρόσωπη) παρουσία, είτε κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, η εξυπηρέτηση των δικηγόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, και σε κάθε περίπτωση

β) να είναι δυνατή η χορήγηση ραντεβού στους δικηγόρους και σε ωράριο πέραν του ανωτέρω που ισχύει για το κοινό.

 

 

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Στην από 31.8.2020 εγκύκλιο οδηγία σας (https://bit.ly/3gXqopR) προς τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μόνο με ηλεκτρονικά ραντεβού, δεν προβλέπεται η εξυπηρέτηση των δικηγόρων σε συγκεκριμένο ωράριο ούτε η εξυπηρέτησή τους καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) κατά το οποίο: «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό.» (σχετικές εγκύκλιοι οι κάτωθι: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (https://bit.ly/357Rb0t) , ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (https://bit.ly/32UZvh3), υπ’ αριθ. 28/18.6.2018 του ΕΦΚΑ (https://bit.ly/2Du2TXK) καθώς και η ∆Ι∆Α∆/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (https://bit.ly/31TjwoX)].

Αντιθέτως προς τις ανωτέρω διατάξεις και εγκυκλίους, οι Δικηγόροι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ραντεβού για το κοινό. Κατόπιν των ανωτέρω, και προς εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εκδώσετε συμπληρωματική εγκύκλιο για την εξυπηρέτηση δικηγόρων ώστε

α) να είναι δυνατή, είτε με φυσική (αυτοπρόσωπη) παρουσία, είτε κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, η εξυπηρέτηση των δικηγόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, και σε κάθε περίπτωση

β) να είναι δυνατή η χορήγηση ραντεβού στους δικηγόρους και σε ωράριο πέραν του ανωτέρω που ισχύει για το κοινό.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας