Επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Εκδόθηκε από

04/04/2019 10:10

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε σήμερα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Λάμπρο Σέμπο ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου του ΔΣ του ΔΣΑ και Προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικού, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, με αφορμή τα διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα λάθη και οι ασάφειες των νέων ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2019, ιδίως το γεγονός ότι το πιστωτικό υπόλοιπο 2018 από τα γραμμάτια προείσπραξης δεν έχει μεταφερθεί στο ειδοποιητήριο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί  για την εξόφληση της οφειλόμενης εισφοράς. Επίσης, η αδικαιολόγητη στέρηση ασφαλιστικής ικανότητας συναδέλφων, η καθυστέρηση στην χορήγηση οφειλομένων παροχών και η κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης μέσω του ΚΕΑΟ, χωρίς προηγούμενη ακρόαση και κοινοποίηση καταλογιστικής απόφασης.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ ζήτησε από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ να τεθούν τα ανωτέρω θέματα στο επόμενο Δ.Σ. με παρουσία και παροχή εξηγήσεων των αρμοδίων Διευθυντών και πρόσκληση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Συλλόγων και των Προέδρων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ. Να διορθωθούν τα λάθη στα ειδοποιητήρια και να παρασχεθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση στους ασφαλισμένους. Να γίνει άμεση εκκαθάριση εισφορών έτους 2018 και να χορηγηθεί ικανή προθεσμία αποπληρωμής των εισφορών. Να αποδοθεί άμεσα ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους δικηγόρους, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα που επισημάνθηκαν. Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας. Να εξοφληθούν άμεσα οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ασφαλισμένων και να γίνει ανάκληση των αποσταλέντων οφειλών συναδέλφων στο ΚΕΑΟ, χωρίς προηγούμενη τήρηση της διοικητικής διαδικασίας ακρόασης και κοινοποίησης καταλογιστικής πράξης.

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας του Προέδρου του ΔΣΑ, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δήλωσαν ότι η διαδικασία εκκαθάρισης έτους 2018 θα ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και τότε θα εμφανιστούν τα πιστωτικά υπόλοιπα έτους 2018 στα ειδοποιητήρια. Κατόπιν θα καταστεί δυνατή η επιστροφή του πλεονάζοντος πιστωτικού υπολοίπου  στους συναδέλφους ή κατ’ επιλογήν τους ο συμψηφισμός με οφειλόμενες εισφορές.  Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας για την υλοποίηση της άνω δέσμευσης στον βαθμό που αυτή δεν προκύπτει εγγράφως και ζητήσαμε την έγγραφη απάντηση του ΕΦΚΑ με εξηγήσεις για τα συνεχόμενα λάθη στα ειδοποιητήρια, που έχουν προξενήσει τεράστια ταλαιπωρία στα μέλη μας.


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας