Ελληνικό Κτηματολόγιο: Προγραμματισμός ραντεβού έρευνας δικηγόρων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα

Εκδόθηκε από

28/12/2020 12:10

**

Επισυνάπτεται έγγραφο από το  Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ που αφορά τον προγραμματισμό ραντεβού έρευνας δικηγόρων στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Συνημμένα

 1068279-v1-gd_epistoli_pros_dikigoriko_syllogo_gia_programmat_.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας