Δοκιμασία Επάρκειας Απριλίου 2021 – Αναθεωρημένος Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Εκδόθηκε από

20/04/2021 21:10

**Επισυνάπτεται αναθεωρημένος πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021.

Συνημμένα

 pinakas_ypopsifion_aprilioy_2021_ana_mathima-anatheor.docx

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας