Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής 27-04-2022

Εκδόθηκε από

29/04/2022 14:40

**

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , που συνεδρίασε στις 27.4.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Α. Σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

1. Το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», το οποίο έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση,  αποτελεί νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα καθορίσει αποφασιστικά τις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο στη  διαμόρφωση των διατάξεών του, με κύριο γνώμονα την ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης, την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων και την λυσιτελή ικανοποίηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών. 

2. Το δικηγορικό σώμα,  με την από 2.4.2022 απόφαση της Ολομέλειας, εξέφρασε ήδη την έντονη αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου και ιδίως αυτών που προβλέπουν:

α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.

β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής, κατά το μέρος που οδηγούν  στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου.

γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων , που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια των σχετικών διεκδικήσεων του δικηγορικού σώματος,  αποφάσισε:

  Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να υποβάλει τις θέσεις του δικηγορικού σώματος επί του συνόλου των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, πέραν των άνω θεμάτων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις αποφάσεις της Ολομέλειας και του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και ιδίως ως προς την επιθεώρηση Δικαστηρίων, την αξιολόγηση και προαγωγική εξέλιξη – επετηρίδα των δικαστικών λειτουργών και την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι θέσεις του σώματος θα συνεδριάσει άμεσα η Συντονιστική Επιτροπή και η Ολομέλεια για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση του κλάδου.

Παράλληλα, οι θέσεις του δικηγορικού σώματος και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διατάξεων θα γνωστοποιηθούν στην ελληνική κοινωνία,  σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε κανείς να μην μείνει αμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

Β. Άρθρο 187 παρ. 6 ΠΚ

Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας  για την κατάργηση άλλως τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 13.5.2022. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας