Ανακοινώσεις Αρείου Πάγου

Εκδόθηκε από

15/04/2021 13:17

**Η Πρόεδρος του Δ πολ. τμήματος  του Αρείου Πάγου,
Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α  σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει  αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν  οι παρακάτω  αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Δ Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

την  Παρασκευή,   16 Απριλίου 2021,  και ώρα 12.30.
με  αριθ. κατάθεσης    
ΤΚ 204/20
 ΤΚ  221/20
 ΤΚ  203/20

 

την  Παρασκευή,   14 Μαϊου 2021,  και ώρα 12.30.
 ΤΚ 124/2020

    Η καταχώρηση της υπόθεσης στο  έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

       Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με  ανάρτησή της,    στο  site του Αρείου Πάγου  www.areiospagos.gr,  στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων  portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς  ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ  ΚΑΛΟΥ

      Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ  (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
             ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ      

 

 

    

Η Πρόεδρος του Β2 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Β2 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο) 

την Τρίτη , 13 Απριλίου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης 
ΤΚ 220/20
ΤΚ 231/20 

την Τρίτη , 18 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης 
ΤΚ 14/21 


Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


 

Η Πρόεδρος του Β1 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Β1 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο) 
την Τρίτη , 20 Απριλίου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης 
ΤΚ 211/2020
ΤΚ 218/2020
ΤΚ 12/2021 

την Τρίτη , 11 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης 
ΤΚ 17/2021

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β1 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΤΙΝΗ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

    

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας