Άμεση ανταπόκριση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή στην επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, Δ. Βερβεσού, για την εξέταση των τρεχόντων φορολογικών ζητημάτων που απασχολούν το δικηγορικό Σώμα

Ο αξιότιμος κ. Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, ανταποκρίθηκε άμεσα στην από 08-03-2018 επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Δημητρίου Βερβεσού,

και, σε συνέχεια της ήδη υποβληθείσης αλληλογραφίας, ζήτησε να λάβει αναλυτικώς τις τεκμηριωμένες θέσεις του δικηγορικού σώματος επί των τεθέντων ζητημάτων.

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχοντας ήδη επεξεργασθεί θέσεις και προτάσεις επί των εν λόγω ζητημάτων, θα παράσχει στον κ. Διοικητή κάθε αναγκαία νομοτεχνική συνδρομή προς επίλυση αυτών.

Εντός των αμέσως επομένων ημερών θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο πλευρών προς τον σκοπό εξέτασης των ανωτέρω.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας