Ενημέρωση για τη διαδικασία πληρωμής των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Published on

26/02/2023 13:28

βοηθειαΣας ενημερώνουμε ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α’ 21/4-2-2023) για την καταβολή του 80% των ποσών αμοιβής των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας που εκκρεμούν για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκπόνησαν έναν συνολικό οδικό χάρτη για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της νέας διάταξης.

Συγκεκριμένα, προς το σκοπό της διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας:

α) Ετοιμάστηκε το απαιτούμενο σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, το οποίο κατόπιν διαβουλεύσεων εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΧΔΙΚ, και

β) Ξεκίνησε αμέσως η δημιουργία νέας ειδικής πλατφόρμας μέσω του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση ολοκλήρωσης, αφού λάβαμε υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από το ΤΑΧΔΙΚ για τη συλλογή, αποστολή και επεξεργασία των στοιχείων (Υπευθύνων Δηλώσεων – Στοιχείων Τραπεζικών Λογαριασμών).

Τις επόμενες ημέρες, μόλις εγκριθεί από το ΤΑΧΔΙΚ ο συνολικός οδικός χάρτης που εκπονήθηκε για όλα τα στάδια εφαρμογής της σχετικής διάταξης, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Επισυνάπτεται το τελικό σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως θα αναρτηθεί στη νέα ειδική πλατφόρμα του Portal της Ολομέλειας, προκειμένου να γνωρίζετε εγκαίρως όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα περιλαμβάνονται, ώστε να προετοιμαστείτε μέχρι την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας