Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2024

Εκδόθηκε από

20/03/2024 13:13

διαγωνισμοςΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε:

Την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α'εξεταστικής περιόδου 2024 για όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 10.5.2024, το Σάββατο 11.5.2024 και την Κυριακή 12.5.2024 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την τήρηση των ισχυόντων, κατά το χρόνο διενέργειάς του, υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις της Συντονιστικής για την  προκήρυξη του διαγωνισμού κα για τον  καθορισμό του ποσού που καταβάλλεται υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας