Ολομέλεια: Να συγκροτηθεί ad hoc Επιτροπή για την συνολική συζήτηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Εκδόθηκε από

02/02/2022 15:27

**

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 31.1.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την από 14.1.2022 επιστολή του Αντιπροέδρου του ΣτΕ κ. Μιχ. Πικραμένου προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων, έλαβε την ακόλουθη ομόφωνη απόφαση:

1. Η ταχεία και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

2. Τα προβλήματα που αφορούν στη διοικητική δίκη απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση. Δεν χωρούν αποσπασματικές λύσεις και παρεμβάσεις μόνο διοικητικού χαρακτήρα. Απαιτείται αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων, σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη των δικαστικών σχηματισμών, αναδιάρθρωση στο κανονιστικό πλαίσιο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, επιτάχυνση του χρόνου απονομής διοικητικής δικαιοσύνης και ουχί μόνο απρόσφορες οργανωτικές αναδιατάξεις.

3. Στα πλαίσια αυτά, απαιτείται σοβαρός διάλογος, με πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλων των εμπλεκομένων φορέων (δικαστικοί λειτουργοί, Διοικήσεις δικαστικών σχηματισμών, Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Δικαστικές Ενώσεις ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων, δικαστικοί υπάλληλοι) και όχι παράλληλοι μονόλογοι στην κατεύθυνση υλοποίησης μεμονωμένων προτάσεων, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

4. Ο διάλογος, προκειμένου να έχει στοιχεία ουσιαστικής τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας, προϋποθέτει να έχουν περιέλθει σε γνώση όλων των φορέων συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα για κάθε δικαστικό σχηματισμό της διοικητικής δικαιοσύνης, ώστε να μπορούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ζητήσει τόσο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και από τους αρμόδιους δικαστικούς σχηματισμούς, να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών (αριθμός δικαστών ανά δικαστήριο, αριθμός εισερχομένων δικαστικών υποθέσεων ανά δικαστικό σχηματισμό σε ετήσια βάση, αριθμός εκδιδομένων αποφάσεων τόσο συνολικά όσο και ανά δικαστή, χρόνος προσδιορισμού προς συζήτηση των υποθέσεων, χρόνος έκδοσης των αποφάσεων κ.ο.κ.) χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει την παραμικρή πληροφόρηση

. Τέτοια στοιχεία δεν χορηγήθηκαν ούτε στους εκπροσώπους των Δικηγορικών Συλλόγων, κατά τις συναντήσεις τους με την Επιτροπή, που αναφέρεται στο προαναφερόμενη επιστολή του Αντιπροέδρου ΣτΕ κ. Πικραμένου. Το γεγονός αυτό, καθιστά τον διάλογο αυτό ανούσιο, αναποτελεσματικό και κατά συνέπεια προσχηματικό και ικανοποιεί μόνο επικοινωνιακές ανάγκες.

5. Τα αυξημένα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης, τα υπερπρονόμια του Δημοσίου και η δικονομική αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών καθιστούν την απονομή της «γράμμα κενό», οι δε τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας και της ουσιαστικής αποφλοίωσης του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας των πολιτών

. 6. Υπό τα άνω δεδομένα, η Ολομέλεια αποφάσισε να ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη συγκρότηση ad hoc Επιτροπής για την συνολική συζήτηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

7. Η Ολομέλεια επαναφέρει το αίτημα για την άμεση χορήγηση στοιχείων και στατιστικών δεδομένων, που αφορούν στη διοικητική δικαιοσύνη και στα πλαίσια της συνολικής προσέγγισης του ζητήματος, θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις

. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Πρόεδρο του ΣτΕ, στον Πρόεδρο της ad hoc Επιτροπής Αντιπρόεδρο ΣτΕ, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στις διοικήσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ, στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών και στην Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας