Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα στη Δικαιοσύνη από την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

Εκδόθηκε από

03/04/2021 23:49

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1308 /3.4.2021 η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2.4.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00». 

Επισυνάπτονται

--Αναλυτικό σημείωμα για το τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

-- Το ΦΕΚ με την ΚΥΑ.

Συνημμένα

 fek.pdf | anakoinosi.docx

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας