Ηλεκτρονικη τιμολόγηση (my data) -Πρακτικές οδηγίες / Νέο σεμινάριο στις 14 Δεκεμβρίου

Εκδόθηκε από

07/12/2020 15:13

**

Σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης, που διοργανώθηκε την Παρασκευή, 04.12.2020, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Πιτσιλή, και στελεχών αυτής και εν όψει της επικείμενης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί ηλεκτρονικών βιβλίων από 01.01.2021, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

---Επισυνάπτεται το κείμενο με τις πρακτικές οδηγίες.

Συνημμένα

 ilektronika_vivlia_-.docx | neo_seminario_ilektronikis_timologisis_14_12_2020.doc

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας