Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β' Εξεταστικής Περιόδου 2022

Εκδόθηκε από

09/08/2022 12:42

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 θα διενεργηθεί με προφορική εξέταση την Παρασκευή 21-10-2022, το Σάββατο 22-10-2022 και την Κυριακή 23-10-2022 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.

Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με προφορική εξέταση την Παρασκευή 14-10-2022, το Σάββατο 15-10-2022 και την Κυριακή 16-10-2022 και θα ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή 23-10-2022.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας